رس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني ، دولتي و ... ) – نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده – دانشگاه پی

مطالب دیگر:
📎33-تاثیر تابیدگی هسته برشی باز بر رفتارساختمانهای بلند بتنی تحت اثر نیروی جانبی📎34- ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با قاب های مهاربندی واگرا📎35- اثر جداگرهای لاستیكی-سربی بر روی ساختمان های با سیستم قاب خمشی در تحریكات دور و نزدیك گسل📎36- بررسی عملكرد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه 2800 برای زمین لرزه های نزدیك گسل📎37- بررسی آسیب پذیری ساختمان های دو گانه قاب خمشی فولادی و مقایسه روشهای بهسازی لرزه ای مهاربند هم محور و میرا گرویسكوز با بكار گیری توام آنها📎38-ساخت و ساز بر روی واریزه های ناشی از زباله های ساختمانی📎39-اثرات سه مولفه لرزه ای بر روی رفتار دینامیكی ساختمانهای نامتقارن فولادی📎40- تاثیر المانهای افزاینده میرایی وسختی (TADAS) بر رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی📎41- بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله📎42-سیستمی نوین در ساختمان سازی با نگرشی نو به سازه های فضاكار📎43-بررسی عملكرد لرزه ای جداگرهای لغزشی مجهز به سیستم بازگرداننده در سازه های ساختمانی📎44- بررسی تاثیر شرایط ساختگاه بر تفاوت خرابی ساختمانها در زلزله بم📎45- مطالعه تجربی- تحلیلی ساختمانهای بتنی آسیب دیده در زلزله 1382 بم📎47-بهترین مكان قرار گیری میراگرهای ADAS در یك ساختمان خاص📎46- بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی در ساختمانهای فولادی نا منظم در ارتفاع در حوزه های نزدیك و دور از گسل📎48-ارزیابی تونلسازی در زمینهای نرم و تاثیر آن برنشست ساختمان های مجاور📎49- آنالیز ریسك نشست و تعیین كلاس ریسك برای ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یك تونلهای دوقلوی قطار شهری تبریز📎50-توزیع جرم، سختی و مقاومت در ساختمان📎51- استفادة بهینه از انرژی خورشیدی در ساختمان ( خانه های خورشیدی)📎پرژه ی دانشجویی طراحی وب سایت با زبان asp📎52-تست دیوارهای ساختمانی بدون تخریب وبا استفاده از سیگنالهای حرارتی طبیعی📎53- مدلی از زما نبندی پروژ ه های ساختمانی برپایه شبكه هایPETRI📎54- تحلیل نشست ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11و 12 خط یك قطار شهری تبریز با درنظر گرفتن 2 نوع فشار تزریق ملات و مقایسه نتایج آنها بهمنظور انتخا📎55- ارزیابی تاثیر هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود - مطالعه موردی پروژه تونل نیایش📎56- بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای شبكه خارجی فولادی در ساختمان های بلند
رس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني , دولتي و ,,, ) , نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده , دانشگاه پیام نور ,پاورپوینت آماده,تحقیق درسی,پاورپوینت آماده|30008417|uex
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان رس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني ، دولتي و ... ) – نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده – دانشگاه پیآماده دریافت می باشد .

پاورپوینت آماده جزوه درس اصول حسابداري 1 مديريت( بازرگاني ، دولتي و ... ) – نوشته دکتر ويدا مجتهد زاده – دانشگاه پیام نور 338

آشنايي با تاريخچه حسابداري، تعاريف و مفاهيم آنآشنايي با مفهوم معادله حسابداري و تاثير فعاليتهاي مالي بر آن و تهيه صدورهاي ماليآشنايي با تجزيه و تحليل فعاليتهاي ماليو ثبت فعاليتها در دفاتر روزنامه و كلآشنايي با حسابهاي خريد و فروش كالا و نحوه محاسبه سودآشنايي با چگونگي تعديل حسابها، بستن حسابهاي موقت و دائم