پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی بودجه

مطالب دیگر:
پاورپوینت تاسيسات وتجهیزات استخر شناپاورپوینت تجسم از بدنپاورپوینت سوختگي هاپاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابلهپاورپوینت بررسی اضافه ولتاژها در سیستم های قدرتپاورپوینت مدیریت ریسک در نظام سلامتگزارش کارآموزی والیبالپاورپوینت نژادهای گاوپاورپوینت نورمن فاستر و آثار معماری آنپاورپوینت نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل چاقی کودکانپاورپوینت مفاهیم در باب خداشناسی و اقسام و دلایل توحیدپاورپوینت عرضه و تقاضا کشش درآمدی و کشش قیمتیپاورپوینت آشنايي با پديكلوزيسپاورپوینت آثار و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامتپاورپوینت نظام بهداشت و درمان در کشور هلندپاورپوینت هوش، تعریف های مختلف و بهره هوشیپاورپوینت هدف رفتاریپاورپوینت نحوه تهیه صورت های مالی شهرداری تهرانپاورپوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها تألیف دکتر جمشید پژویانپاورپوینت نقش انتظار در توليد سيستم‌ هاي دينيپاورپوینت سينماتيك مستقيمپاورپوینت سیستم های ارتقا کیفیتپاورپوینت سونامی چیست و چگونه به وجود می آید؟پاورپوینت مبانی کار تصفیه‌خانه‌های آبپاورپوینت پدیده ریزگزدها و گرد و غبار در ایران
پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی بودجه ,پاورپوینت آماده|30008415|uex
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی بودجهآماده دریافت می باشد .

هر علمی بر پایه های اصولی ثابت استوار است.بودجه نیز براصول و پایه های نهاده شده که از آنها به اصول بودجه یاد می شود.تدوین این اصول اولین بار در سال 1885 توسط ((لئون سه))انجام گرفت.البته پیش از ((سه))هم این اصول به صورت پراکنده ودر لابلای نوشته های علمای اقتصاد و مالیه یافت می شد ولی مدون نمودن آن از ((سه))به یادگار مانده است.از این جهت که دولت هر ساله مجبور است نظرمجلس را برای برنامه خود جلب نماید اهمیت بسیار دارد.در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند وبر آن صحه گذارند و یا تغییر جهت برنا مه ها را از دولت بخواهند.اصل شا ملیت یا تفصیلبه موجب این اصل بودجه دولت باید به صورت مشروح به ریز و تفصیل تهیه وتنظیم و به مجلس تقدیم گردد.درآمد در لایحه باید به صورت مشروح و دستگا هی طبقه بندی شده و هزینه های هر دستگاه در قالب برنامه ها و مواد هزینه و به تفکیک هز ینه های جاری و عمرانی ونیز ملی و استانی به شهری و روستا یی درج گردد.رعایت این اصل موجب می گردد نظارت مجلس ازطریق نمایندگان مردم و سازمان های نظارتی مانند دیوان محا سبات بر درآمد ها و هزینه ها ی کشور به نحو موثر تحقق یافته و تسهیلات لازم نیز برای انجام این امر فراهم شود.